รายละเอียดที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร

ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ขอขอบคุณรูปภาพ :
ICC Hat Yai ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี