ภาพกิจกรรม

The 11th PSU Education Conference

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 11 The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์